Prodej podílu 1/2 na pozemcích v Královci, okr. Trutnov

Prodej podílu 1/2 na pozemcích v Královci.

Typ

Cena

Lokalita

Máte zájem o tuto nemovitost? Nebo máte doplňující dotazy? 

Nabízíme k prodeji podíl o velikosti 1/2 na pozemcích parc. 1229/10 a 1428/3 uvedené na listu vlastnictví LV č. 909, k.ú. a obec Královec. Pozemky jsou pozemky užívané ve funkčním celku s budovou s číslem popisným č. p. 3 rodinným domem ve vlastnictví jiného vlastníka.
Dražená nemovitost je situována v okrajové části na severovýchodním okraji obce.
Podle územního plánu je pozemek parc. č. 1428/3 a část pozemku parc. č. 1229/10 v území
s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech – venkovské a zbývající část pozemku parc.
č. 1229/10 v území s funkčním využitím NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – p = přírodní
z = zemědělská.
Pozemky jsou situované v mírném svahu orientovaném k severozápadu. Pozemky jsou
položeny v nadmořské výšce 516,07-522,28 m.n.m.
K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě: elektro.
Plocha pozemků LV 909: 2272 m2
Výpis z katastru nemovitostí: Výpis z KN_909

Další nabídky

Auction reality a dražby s.r.o.

U Čedíku 775

339 01 Klatovy

IČ: 29103398   DIČ CZ 29103398

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku

vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C 24901