Prodej podílu 1/2 na lukrativních pozemcích v Královci, okr. Trutnov

Prodej podílu 1/2 na lukrativních pozemcích v Královci.

Typ

Cena

Lokalita

Máte zájem o tuto nemovitost? Nebo máte doplňující dotazy? 

Nabízíme ke koupi podíl o velikosti 1/2 na lukrativních pozemcích parc. č. 5, 51/2, 1229/8, 1229/9, 1428/1, 1428/2, 2704 v k.ú. a obec Královec.
Pozemky jsou situované v mírném svahu orientovaném k severozápadu. Pozemky jsou
položeny v nadmořské výšce 516,07-522,28 m.n.m.
K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě: elektro.
Plocha pozemků LV 842: 15831 m2.
Pozemky uvedené na listu vlastnictví LV č. 842 jsou pozemky původně užívané v areálu se stavbou na pozemku parc.č. st. 5. V současnosti stavba neexistuje a na listu vlastnictví je uvedená jako zbořeniště.
Podle územního plánu jsou pozemky parc. č. 1229/8, 1229/9, 1428/2 a část pozemků parc. č. 11428/1
a 2704 v území s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech – venkovské a zbývající část
pozemků parc. č. 1428/1 a 2704 a pozemek parc.č. st. 5 v území s funkčním využitím NSpz – plochy
smíšené nezastavěného území – p = přírodní z = zemědělská.
Znalecký posudek naleznete zde: 4333-13 pozemky Královec dopl
Výpis z katastru nemovitostí: Výpis z KN_842

Další nabídky

Auction reality a dražby s.r.o.

U Čedíku 775

339 01 Klatovy

IČ: 29103398   DIČ CZ 29103398

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku

vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C 24901