Prodej podílu 1/6 na rodinném domě, Hlučín

Prodej podílu 1/6 na rodinném domě

Typ

Cena

Lokalita

Máte zájem o tuto nemovitost? Nebo máte doplňující dotazy? 

Dne 17.2.2022 se od 14:00 hodin koná elektronická veřejná dražba této nemovité věci:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 ke stavbě – budově čp. 1465, rodinný dům, umístěný na parcele p.č. 3418/7 (tato parcela je ve vlastnictví jiné osoby a je zapsána na LV 1881), zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2297  pro katastrální území Hlučín, obec Hlučín, okres Opava, vedeném pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

Dražba se koná na portálu: www.rajaukci.cz

Dražební vyhlášku naleznete zde:  vyhláška_202201_Hlučín

Znalecký posudek k ocenění nemovitosti naleznete zde: 4283-53 RD Hučín Schikora vč příl

 

Další nabídky