Prodej podílu 1/6 na rodinném domě, Hlučín

Dne 17.2.2022 se od 14:00 hodin koná elektronická veřejná dražba této nemovité věci: Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 ke stavbě – budově čp. 1465, rodinný dům, umístěný na parcele p.č. 3418/7 (tato parcela je ve vlastnictví jiné osoby a je zapsána na LV 1881), zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2297  pro katastrální území … Pokračování textu Prodej podílu 1/6 na rodinném domě, Hlučín