Prodej podílu na domě a pozemcích, Horní Branná, okr. Semily

Prodej podílu na rodinném domě a pozemcích

Typ

Cena

Lokalita

Máte zájem o tuto nemovitost? Nebo máte doplňující dotazy? 

Dne 5.5.2022 se od 11:00 hodin koná elektronická veřejná dražba těchto nemovitých věcí:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na

parcele p.č.st. 64, jehož součástí je stavba Horní Branná 76, rodinný dům,

– parcele p.č. 326, zahrada,

zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 140 pro katastrální území Horní Branná, obec Horní Branná, okres Semily, vedeném pro Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,

a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na

– parcele p.č. 3358, orná půda,

zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1001 pro katastrální území Horní Branná, obec Horní Branná, okres Semily, vedeném pro Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

Dražba se koná na portálu: www.rajaukci.cz

Dražební vyhlášku naleznete zde: dražební vyhlaska_202202_horni branna

Znalecký posudek k ocenění nemovitostí naleznete zde: 4291-61 RD Horní Branná

Výpisy z katastru nemovitostí naleznete zde: Výpis z KN_140 Výpis z KN_1001

Další nabídky