Prodej podílu na domě a pozemcích Brandlín

Připravujeme do dražby

Typ

Cena

Lokalita

Máte zájem o tuto nemovitost? Nebo máte doplňující dotazy?

Připravujeme do opakované veřejné dražby soubor těchto nemovitých věcí:

spoluvlastnický podíl o velikosti 2/27 id. k pozemku č. St. 40, jehož součástí je stavba: Brandlín, č.p. 33, rod.dům, 26/2, 72, 73/8, 193/25, 297, 298, 299, 469, 470, 471/1, 472/2, 577/5, 577/8, 582/1, 656/6 zapsaným na LV č. 71 obec Volfířov, katastrální území Brandlín v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 id. k pozemku č. 295 zapsanému na LV č. 48 obec Volfířov, katastrální území Brandlín v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 id. k pozemku č. 300 zapsanému na LV č. 24 obec Volfířov, katastrální území Brandlín v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.

Dražební vyhlášku naleznete zde:

Znalecký posudek k ocenění nemovitosti naleznete zde: ZNALECKÝ POSUDEK

Další nabídky

Auction reality a dražby s.r.o.

U Čedíku 775

339 01 Klatovy

IČ: 29103398   DIČ CZ 29103398

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku

vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C 24901